امروز سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

نظام به حوزه مدیون است باید به حوزه ها کمک کند شنبه ۳۰ دى ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۵:۲۹

عضو مجمع نمایندگان طلاب:
نظام به حوزه مدیون است باید به حوزه ها کمک کند تعداد بازدید: ۳۸۹

عضو مجمع نمایندگان طلاب با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب بیان کرد: حضرت آقا هم میفرماید که بعضی ها میخواهند بعنوان انقلاب و بنام انقلاب رابطه حوزه را با نظام قطع کنند این نکته را توجه کنید این نمیشود، وابستگی غیر از حمایت وهمکاری است، نظام به حوزه مدیون است باید به حوزه ها کمک کند این وظیفه نظام هست.

 

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مجمع نمایندگان طلاب، حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نماینده طلاب استان خراسان شمالی در جلسه طلاب و فضلای این استان، ضمن خیر مقدم گویی، اشاره ای به خطبه 131 نهج البلاغه داشت و گفت: امیرالمؤمنین(ع) در نهجالبلاغه در خطبهی 131 نکات بسیار پرمغز و پرمعنایی را بیان میفرمایند که برای همه مدیران یک دستورالعمل و یک قانون است که اگر به آن عمل کنند هم کارایی مدیران بالا میرود و هم منفعت آنها به دیگران دوچندان بلکه بیشتر خواهد شد و میتوانند به نقطه اوج موفقیت دست پیدا بکنند.

 

 وی ادامه داد: ضمن اینکه حضرت در مطلع این خطبه میفرماید که باید یک مدیر و یک حاکم هیچگونه چشمداشتی به مطامع دنیوی و جایگاه دنیایی این مدیریت نباید داشته باشد، می فرماید:«و قد عَلِمتم أنّه لا ینبغی أن یکون علی الفروج و الدّماء و المقام و الأحکام و إمامة المسلمین البخیل؛ میدانید که شایسته نیست بر ناموس و بر جان،مقام،اموال، احکام و پیشوایی مسلمین حاکمیت و ولایت داشته باشد کسی که بخیل است».

 

حجت الاسلام و المسلمین هاشمی با اشاره به اینکه، نکته بخل را باید توجه کنیم بخصوص در مدیران افزود: در نامه 53 امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر میفرماید: که با بخیل مشورت نکن نه تنها اینکه بخیل صلاحیت مدیریت را ندارد؛ بلکه صلاحیت مشورت را هم ندارد، زیرا مدیر هر چه میخواهد برای خودش میخواهد و اموال و وامها و همه چیزهایی که هست را برای خودش میخواهد ما گاهی بعضی از نکاتی که میبینیم این اختلاسات و مفاسدی که میبینیم حاکی از این صفت هست و اگر این صفت یعنی احسان و هدف خدمت باشد این مشکل حل خواهد شد.

 

عضو مجمع نمایندگان عنوان کرد: دوم «و لا الجاهل» در مدیریت باید شایستهگزینی و شایستهسالاری باشد اگر در مدیریت براساس شایستهگزینی مدیریت نشود این مدیریت نمیتواند پیشرفت خوبی داشته باشد و به اهداف و مقاصدی که برای یک مجموعه دیده شده، به آن برسد پس صفت دوم کسی که جاهل و ناتوان باشد در یک مجموعه نادان باشد نباید در آنجا ولایت و حاکمیت داشته باشد«فیُضِلَّهم بجهله».

 

وی افزود: نکته سوم« و لا الجافی» اینکه ستمگر است این حق ندارد در رأس مدیریت قرار بگیرد یعنی باید عادل باشد عدالت شرطی است که باید در او در یک مدیر باشد یعنی عدالت این است که هرچیزی را در جای خودش قرار بدهد استفاده صحیح کند این صفت سوم هست که نافی مدیریت در جامعهی اسلامی هست.

 

حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی ادامه داد: «والا الهائث یا الجائث في الدول فیتّخذ قوماً دون قومٍ» یعنی یک مدیر نباید نگاه حزبی داشته باشد نباید نگاه گروهی داشته باشد یک گروه را بگیرد گروه دیگر را رها بکند اگر یک مدیری نگاه حزبی و قومی و گروهی داشته باشد، این مدیر نمیتواند یک مدیر شایسته در جامعهی اسلامی باشد این مدیر، صلاحیت مدیریت در جامعه-ی اسلامی را ندارد.

 

نماینده طلاب و فضلای استان خراسان شمالی بیان کرد: صفت پنجم «ولا المرتشی» و نه آن مدیری که رشوه میخورد به تعبیر امروزیها اهل رانت است، مدیران رانتخوار حق مدیریت در جامعهی اسلامی را ندارند «في الحکم فیذهب بالحقوق» زیرا اگر یک مدیری اهل رشوه و رانت باشد قطعاً حقوقها را پایمال خواهد کرد این نکتهی دیگر و آسیب پنجم است.

 

وی اظهار داشت: «و لا المعطل في السنّة» آخرین نکتهای که باید به آن توجه شود این است که مدیری که بدنبال سنت نبوی نیست «ولکم في رسول الله أسوة حسنة؛ برای شما در وجود پیامبر یک اسوهی نیکی است» البته برای که؟ «لمن یرجوا...» برای کسی که امید به آخرت دارد قیامت را قبول دارد، اگر ما مدیریتمان، برنامههای خودمان را براساس نظامنامهی سیاسی اهلبیت(ع) و سیرهی اهلبیت(ع) تدوین بکنیم آسیبهایی که ما الان داریم قطعاً کاهش پیدا میکند قطعاً بسیاری از آسیبها از بین خواهد رفت و اعتمادها برمیگردد و بسیاری از بیکاریها، عدم ازدواجها، مسائل دیگر و چالش هایی که ما امروزه در فضای جامعه داریم این آسیبها و چالشها برطرف خواهد شد.

 

حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی ادامه داد: امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بدهد در هر کاری که هستیم دانش آن کار را کسب بکنیم و در مسیر آن دانش حرکت بکنیم، طلاب  عزیز هرگز مأیوس و ناامید نشوید میتوانید قلههای کمال و سعادت را کسب کنید.

 

عضو مجمع نمایندگان طلاب در بخش دیگر از سخنان خود گفت: منطقهی بجنورد، یک منطقه استعدادخیز است، علمایی که از این منطقه برخواستهاند بسیارشان جزء برجستگان استعداد بودهاند.

 

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب بیان کرد: حضرت آقا هم میفرماید که بعضی ها میخواهند بعنوان انقلاب و بنام انقلاب رابطه حوزه را با نظام قطع کنند این نکته را توجه کنید این نمیشود، وابستگی غیر از حمایت وهمکاری است، نظام به حوزه مدیون است باید به حوزهها کمک کند این وظیفه نظام هست.

 

حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی اظهار داشت: استاندار عزیز و مدیران محترم فرهنگی عنایت بکنند ضمن اینکه ما تشکر می کنیم در استان ما خدمتگزاری میکنند، در ادامه استفاده مطلوبتری از نیروهای بومی و بقیه عزیزان فرهنگی، مدیران کل، سازمان و سایر عزیزان، اوقاف ، آموزش و پروزش، صدا و سیما و ارشاد، اینها هم از طلاب و فضلای استان بیشترین بهره-برداری بنمایند.

 

نماینده طلاب استان خراسان شمالی در پایان به انتخابات هشتمین دوره مجمع نمایندگان اشاره کرد و اظهار داشت: از اینکه طلاب در دوره هفتم بنده و حاج آقای سیف اللهی را به عنوان نماینده خود انتخاب کردند تشکر می کنیم و در دوره هشتم برای این دوره از انتخابات نامزد نشدیم.

 

وی ادامه داد: طلاب استان خراسان شمالی به صورت پر شور در این انتخابات شرکت کنند و اجازه ندهند که کرسی نمایندهای خراسان شمالی در مجمع نمایندگان خالی بماند.